વજન ગુરુઓ ડિજિટલ શારીરિક ચરબી સ્કેલ – પોષણક્ષમ ગુણવત્તા સમીક્ષા

સમાન પોસ્ટ્સ
GoWISE યુએસએ નાજુક ડિજિટલ સ્કેલ – મુજબની પસંદગી?  સમીક્ષા 2015
GoWISE યુએસએ નાજુક ડિજિટલ સ્કેલ – મુજબની પસંદગી? સમીક્ષા 2015
તે વધુ ખર્ચાળ પ્રતિરૂપ છે જેવા GoWISE યુએસએ નાજુક ડિજિટલ સ્કેલ માપ લે, પરંતુ તે જ પ્રાઇસ ટેગ માટે ...
Ozeri ZB19-ડબલ્યુ સ્કેલ – સારા છીએ, પરંતુ તે વિતરિત કરે?
Ozeri ZB19-ડબલ્યુ સ્કેલ – સારા છીએ, પરંતુ તે વિતરિત કરે?
આ Ozeri ZB19-ડબલ્યુ સ્કેલ એક મહાન જોઈ ઇલેક્ટ્રો-મિકેનિકલ વજન ડાયલ લક્ષણ આપે, તમારું વજન માપ લેવા અને સોય પ્રદર્શન જોવા ...
Withings વાઇફાઇ શારીરિક સ્કેલ – આ સૌથી મોંઘા સ્કેલ ક્યારેય?
Withings વાઇફાઇ શારીરિક સ્કેલ – આ સૌથી મોંઘા સ્કેલ ક્યારેય?
વાઇફાઇ શરીર સ્કેલ Withings દ્વારા ખૂબ જ ખર્ચાળ છે – તે પ્રાઇસ ટેગ લાયક નથી? તે બંધ ફાડી છે? અમે ઉધાર ...

હજુ સુધી કોઈ ટિપ્પણીઓ છે, નીચે એક ઉમેરો.

પ્રતિશાદ આપો


નામ (જરૂરી)

ઇમેઇલ (જરૂરી)

વેબસાઇટ