Top 5 Pethau-I-Gwybod Cyn Prynu Eich Graddfa Pwysau Digidol

Ydych chi eisiau gwybod beth i chwilio amdano wrth brynu eich graddfa pwysau digidol? We want to share with you our 5 allweddi i brynu graddfeydd digidol er mwyn i chi ddod o hyd i'ch graddfeydd pwysau corff perffaith.

Mae ein tîm o arbenigwyr wedi profi nifer fawr o raddfeydd pwysau corff da iawn ac yn eu graddio yn erbyn ei gilydd – rydym yn gwybod beth i chwilio amdano (a beth i'w osgoi) ac rydym yn safoni holl brofion drwy ddefnyddio'r un penodol o amser fetrigau ar ôl tro.

Gosod eich Hun Up To Llwyddo Drwy Mesur Eich Cynnydd

Wrth i ni ddysgu mwy am iechyd yn gyffredinol, rydym yn dod o hyd i gliwiau da yn y berthynas rhwng ein statws iechyd a ein pwysau.

Rydym eisoes yn gwybod bod pan fyddwch yn dechrau bwyta iachach ac ymarfer corff, Yna cael ei gynnal yn gyflymach ac yn hirach iachach os yw eich hefyd yn monitro eich pwysau ac iechyd ffactorau yn ofalus.

Y rhan bwysicaf o fonitro ein pwysau, yn cael set gywir ac yn gwneud yn dda o raddfeydd ystafell ymolchi. Nid yw Dewis y raddfa ystafell ymolchi digidol cywir yn eithaf hawdd â hynny er. Gyda cymaint o wahanol fathau o raddfeydd sydd ar gael ar y farchnad heddiw ei dewis yn anodd dim ond un.

Mae gan rai nodweddion ychwanegol er mwyn i chi yn monitro mwy na dim ond eich pwysau corff. Gallant asesu eich cyfansoddiad y corff yn gyffredinol, gan gynnwys pwysau dŵr a phwysau cyhyrau. Some can even keep a record of your health stats so you can look at your progress and see when you hit key goals. Mae eraill yn unig ar raddfa ffasiwn hen da.

Ar gyfer y rhan fwyaf o bobl, Mae'r dewis yn glir Rhwng Digidol a Analog

I rai pobl, y raddfa ystafell ymolchi gorau, gall fod yr arddull analog clasurol. Maent yn gyffredinol ddiogel iawn i chi eu defnyddio. Alli 'n esmwyth osod i sero cyn eu defnyddio gyda gêr bach, ac ar yr amod bod y ffynhonnau yn parhau i weithio, Bydd eich graddfa yn gweithio'n iawn.

Mae'r graddfeydd analog, Fodd bynnag,, mewn gwirionedd yn dod yn bron darfod y dyddiau hyn. modelau digidol wedi cymryd drosodd y farchnad. Nid yw'r modelau analog oes gan ystod mor eang ar gyfer mesur, neu galluoedd (ac yn aml cywirdeb) bod eu cystadleuwyr digidol.

Er mwyn i chi ddewis y raddfa ystafell ymolchi digidol gorau, feddwl am eich anghenion a'ch cyllideb, rydym wedi gweld bod y rhan fwyaf o bobl yn well ddigidol, ond nid yw hyn yn wir bob amser.

Ffactorau Wrth Dewis Eich Graddfa Digidol

Y peth cyntaf i'w ystyried yw beth yr hoffech eich graddfa pwysau digidol i wneud i chi.

  • Ydych chi eisiau i ddim ond edrych ar eich pwysau?
  • Neu yw eich nodau i adeiladu cyhyrau, neu golli mwy o fraster?
  • A ydych yn poeni am eich iechyd cyffredinol?
  • Ac os hoffech gael ffordd o gadw llygad ar y modd y mae eich corff yn mynd yn ei flaen gydag amser?

Peth arall i feddwl amdano yw nifer y bobl sy'n mynd i gael ei ddefnyddio graddfa pwysau corff a'u pryderon unigol. Mae rhai graddfeydd digidol wedi adeiladu i mewn neu atgofion trosglwyddadwy ar gyfer defnyddwyr lluosog i storio ac olrhain eu cynnydd. Bydd yr holl ffactorau hyn yn penderfynu ar y math o raddfa, bydd angen i chi.

Y brig 5 Pethau-I-Gwybod Cyn Prynu Eich Graddfa Pwysau Digidol

Mae un peth yn sicr, y pethau y gallwch ei ddisgwyl gan raddfa y dyddiau hyn yn mynd ymhell y tu hwnt eich hen 90au gosod ystafell ymolchi. graddfeydd heddiw yn cael eu gwneud mwy i fonitro eich iechyd na dim ond eich màs y corff yn gyffredinol.

Nawr gallwch rhaglen eich oedran, uchder, rhyw, a lefel gweithgarwch yn eich graddfa a gall amcangyfrif eich oedran metabolig a hyd yn oed eich cynghori ar faint o galorïau. Digidol graddfeydd Gall y dyddiau hyn hefyd yn dangos i chi sut mae eich màs yn cael ei lledaenu rhwng màs esgyrn a màs cyhyr yn ogystal â braster corff a braster angerddol.

Yn ei hanfod, graddfeydd heddiw yn mynd ymhell y tu hwnt fesur dim ond eich BMI, i sefydlu eich iechyd. A, gyfer y rhan fwyaf graddfeydd ddau mesuriadau mewn punnoedd a cilogramau ar gael ac mae rhai yn dal i gael mesuriadau mewn carreg (ond mae'r rhain yn fwy anodd i ddod ar eu traws).

1. ANGEN CYWIRDEB HIGH?

Efallai yr hoffech chi fesur bob dydd, neu hyd yn oed gymryd cyn mesur a gwaith-allan ôl – felly cywirdeb a dibynadwyedd yn allweddol. Ac mae'n dda gwybod bod y graddfeydd gyda'r rhain i gyd monitro pobl alluoedd siwt sydd am gael dealltwriaeth gyffredinol o'r corff.

ond, os ydych yn athletwr proffesiynol neu adeiladwr corff ac byddwch yn mesur eich braster corff a phwysau cyhyrau yn rheolaidd trwy ymweld â chanolfannau iechyd, yna efallai y cartref cywirdeb raddfa fod yn broblem. Mae astudiaethau wedi dangos bod weithiau nodweddion monitro o wahanol raddfeydd yn dangos gwahaniaethau mewn cywirdeb.

Fodd bynnag, byddech yn synnu gan fod cynnydd yn y pris wario ar set o raddfeydd nid yw bob amser yn dangos cynnydd o ran cywirdeb. Wrth i dechnoleg a gweithgynhyrchu yn gwella, rydym wedi gweld bod rhai graddfeydd mwy o gyllideb digidol cywirdeb rhagorol.

2. CYLLIDEB-YMWYBODOL?

Nid yw rhai ohonom ddim am wario ffortiwn ar raddfeydd pwysau digidol. Os ydych ar gyllideb a hoffech cynnyrch rhatach, efallai y byddwch yn mynd am fodel mwy syml. Gall nodweddion ychwanegol yn cynyddu yn sylweddol y pris eich graddfa.

Os yw cywirdeb y màs y corff, ac y màs esgyrn yn bwysig i chi, gallech ddewis raddfa meddygol. Medical scales are slightly more pricey than simple modles and are not designed with aesthetics or transportability in mind. But despite that, os ydych yn chwilio am werth a màs esgyrn yn fater, eu bod yn y graddfeydd mwyaf cywir i maes 'na. Gallent yn unig fod y raddfa ystafell ymolchi digidol gorau i chi.

3. LLIW A ARDDULL CYDLYNUS?

Os oes gennych chi ar y cartrefi hynny sydd â tu dylunydd cydlynu, neu 'ch jyst plaen yn hoffi edrych ar bethau prydferth, yna gallai'r ffordd y mae eich graddfeydd digidol yn edrych yn broblem

Mae llawer ohonom yn gadael ein graddfeydd allan ar gyfer mesuriadau hawdd ac mae ein hymwelwyr i weld, Gall ein graddfa fod yn 'ddodrefn’ yn eich ystafell ymolchi. Dyna lle mae ffactorau dylunio a dewis lliw da yn.

. Mae pob un o'n hadolygiadau yn dangos yn glir darlun o'r graddfeydd yr ydym yn sôn am. Felly ni fyddwch yn cael eu dal yn prynu set hyll.

4. golwg gwael?

Straenio i ddarllen y rhifau harddangos ffordd i lawr ar eich traed yn rhwystredig blaen. Os oes gennych olwg gwael, gallai'r raddfa ystafell ymolchi digidol sy'n siarad â chi fod graddfeydd ar eich cyfer chi. Maent mewn gwirionedd yn cyhoeddi eich pwysau yn ogystal â dangos ei fod yn.

Mae llawer o'r graddfeydd yn siarad yn awr yn cael ddewisiadau iaith gwahanol ar gael fel Sbaeneg, Ffrangeg, a'r rhan fwyaf o ieithoedd eraill Ewrop.

Ac os ydych yn hunan ymwybodol am eich pwysau ac nad ydych am i risg eich stats cael eu darlledu drwy gydol eich cartref, mae yna hefyd graddfeydd gyda niferoedd arddangos mawr iawn, neu hawdd gweld arddangosiadau ôl-goleuo'n.

Cofiwch fod rhai mathau o raddfeydd pwysau corff a all gadw cylchgrawn eich pwysau, Gall hefyd ddangos i chi beth oedd y pwysau a gofnodwyd oedd ar ôl i chi ddod oddi ar y raddfa fel y gallwch gael golwg agosach.

5. RANGE PWYSAU EHANGACH?

Nid oes diben mewn mesur colli pwysau a enillir caled os nad yw eich graddfeydd yn darparu ar gyfer eich pwysau yn dechrau. Os ydych dros eich pwysau, efallai y byddwch am edrych am raddfa sydd ag ystod ehangach. Mae llawer o raddfeydd yn mynd i fyny at 300 pwys gyda rhai topin yn y canol 400 amrediad lb.

Os ydych yn pryderu am y defnydd batri, gallwch ddewis raddfa sy'n solar powered neu sydd â addasydd plwg. Mae'r rhain graddfeydd yn cael celloedd solar bach sy'n eu galluogi i godi tâl ac ad-daliad heb fod angen newid eu batris. Ac os ydych yn sentimental, neu dim ond angen rhywbeth i bwyso a mesur eich hun ac nid ydynt yn poeni am nodweddion eraill, gallwch gael un analog. Mae'r rhain yn rhad, llai na $10 graddfeydd bod llawer yn credu i fod yn fwy cywir na'r modelau digidol.

Dod o hyd i'r dde Graddfa Pwysau Digidol i Chi

Byddwch yn siwr i ddarllen trwy ein hadolygiadau, rydym wedi cymryd llawer o amser wrth brofi pob uned a gobeithio y byddwch yn dod o hyd yn union y pwysau digidol pwysau corff graddfeydd ydych yn chwilio am.